Garanti

2 års garanti & support

 

Garanti

Vi garanterer, at vores produkter er fri for materiale-og fabrikationsfejl i en periode på to år fra købsdatoen.

Stoov vil reparere eller udskifte enhver komponent, der er defekt inden for garantiperioden. Denne garanti gælder kun for den oprindelige køber, der har købt et nyt produkt hos Stoov eller hos en af Stoovs autoriserede forhandlere. I intet tilfælde skal Stoov være ansvarlig for krav, der ikke er garanti, eller for andre krav eller skader, herunder, men ikke begrænset til, krav om ukorrekt design, unøjagtig eller vildledende rådgivning, hændelige skader eller følgeskader eller skade på en anden person, virksomhed eller enhed.

Garantien gælder ikke, hvis en sådan reparation eller udskiftning af dele er påkrævet på grund af en ulykke, forsømmelse eller misbrug, eller hvis udstyret modificeres eller repareres på anden måde end i overensstemmelse med vedligeholdelses-og serviceanvisningerne fra Stoov, eller når en komponent eller en del bruges, der ikke oprindeligt er leveret af Stoov eller dets autoriserede forhandlere.

Denne garanti omfatter ikke forbrugsstoffer som batterier eller tekstiler. Vores batteri fabrikanter garanterer, at batterierne er fri for defekter i materialer og fabrikationsfejl og batterierne under normale brugs-og vedligeholdelsesforhold i en periode på et år efter den oprindelige købsdato. Garantien garanterer dog ikke batteriernes effektive levetid. Dette skyldes, at batteriets effektive levetid primært bestemmes af brugsmønstrene og den omhu, der finder sted over batteriets levetid. Alle krav er begrænset til reparation eller udskiftning af produkterne og er eksklusive forsendelsesomkostninger.

 

Klager

Det kan ske, at noget ikke går som planlagt. Skriv til os via [email protected]. Vi vil kontakte dig for at finde en løsning.

Hvis vi ikke finder en løsning, er det muligt at registrere din tvist om mægling via Stichting WebwinkelKeur via www.webwinkelkeur.nl/consument/geschil/. Fra den 15. februar 2016 er det også muligt for forbrugere i EU at registrere klager via Europa-Kommissionens OTB-platform. Denne OTB-platform kan findes på http://ec.europa.eu/odr. Hvis din klage endnu ikke er under overvejelse andetsteds, er du velkommen til at deponere din klage via EU-platformen.