Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website met zorg is samengesteld en als correct beschouwd mag worden op het moment van publicatie, geeft Stoov B.V. geen garantie ten aanzien van de volledigheid of juistheid van deze informatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De informatie wordt gegeven op voorwaarde dat degenen die deze ontvangen hun eigen beslissing zal nemen ten aanzien van de geschiktheid ervan voor hun doeleinden voor gebruik. In geen geval zal Stoov B.V. aansprakelijk zijn voor schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik of het vertrouwen op informatie op deze website.Niets op deze website dient te worden opgevat als een aanbeveling om een product, proces, apparatuur, of formulering te gebruiken dat in strijd is met een patent. Stoov B.V., geeft geen enkele garantie, expliciet of impliciet, die inbreuk maken op een patent. Stoov B.V. geeft geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de verkoopbaarheid, geschiktheid van onze producten voor een bepaald doel of van andere aard zn met betrekking tot informatie of het product waarop deze informatie betrekking heeft. Stoov B.V. geeft geen bindende toezegging om informatie bij te werken of te corrigeren alle informatie die op deze website worden weergegeven